Visi & Matlamat


VISI

Menjadi wanita yang berketerampilan dan berkeperibadian unggul


MATLAMAT

  • Menggalakkan perkembangan pengetahuan, kemahiran serta kemajuan diri ahli-ahli persatuan.
  • Merapatkan perhubungan muhibah dan menyatupadukan isteri-isteri dan anggota persatuan.
  • Menggalakkan dan melibatkan ahli-ahli dalam aktiviti faedah ahli dan keluarga mereka serta masyarakat.