Biro Tugas-tugas Khas dan Pembangunan Keluarga

musazliza2015

Pengerusi
Puan Musazliza binti Mustan Shir

Tugas dan Tanggungjawab

 • Pengerusi bertanggungjawab dalam pelantikan ahli biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat biro dan catatan minit mesyuarat hendaklah diserahkan kepada Setiausaha.
 • Pengerusi bertanggungjawab menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP.
 • Pengerusi bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh Biro.
 • Menyelaraskan semua aktiviti yang berkaitan dengan PUSPANITA Cawangan Kementerian Pendidikan Malaysia.
 • Meningkatkan bilangan ahli PUSPANITA DBP.
 • Mewakili PUSPANITA DBP ke mesyuarat PUSPANITA Cawangan Kementerian Pendidikan Malaysia dan mengambil makluman dan tindakan segera.
 • Menyediakan draf bahan hebahan/iklan berkaitan aktiviti yang hendak dilaksanakan dan diserahkan kepada¬† Biro Penerbitan.
 • Melaporkan semua kegiatan aktiviti kepada Setiausaha dan semasa mesyuarat
 • Menulis semua kegiatan aktiviti yang dijalankan ke dalam buletin Sesama Kita
 • Membantu jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP menjalankan kerja-kerja ad-hoc