Biro Kewangan dan Pembangunan Usahawan

hasniza2015Pengerusi
Puan Hasniza binti Ahmad

Tugas dan Tanggungjawab

 • Pengerusi bertanggungjawab dalam pelantikan ahli biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat biro dan catatan minit mesyuarat hendaklah diserahkan kepada Setiausaha.
 • Pengerusi bertanggungjawab menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP.
 • Pengerusi bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh Biro.
 • Mengendalikan urusan  penyewaan tapak gerai yang dikenal pasti.
 • Mengutip sewa gerai dan menyerahkan kepada Bendahari.
 • Merancang sebarang aktiviti yang boleh menambahkan dana PUSPANITA DBP.
 • Merancang mendapatkan penajaan daripada  pihak luar.
 • Menyediakan draf bahan hebahan/iklan berkaitan aktiviti yang hendak dilaksanakan dan diserahkan kepada  Biro Penerbitan
 • Melaporkan semua kegiatan aktiviti kepada Setiausaha dan semasa mesyuarat.
 • Menulis semua kegiatan aktiviti yang dijalankan ke dalam buletin Sesama Kita
 • Membantu jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP menjalankan kerja-kerja ad-hoc