Biro Sosial dan Lawatan

faizah2015
Pengerusi

Puan Faizah binti Hashim

Tugas dan Tanggungjawab

 • Pengerusi bertanggungjawab dalam pelantikan ahli biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat biro dan catatan minit mesyuarat hendaklah diserahkan kepada Setiausaha.
 • Pengerusi bertanggungjawab menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP.
 • Pengerusi bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh Biro.
 • Menguruskan rombongan menziarahi ahli-ahli Puspanita yang sakit, bersalin dan meninggal dunia.
 • Memberi cenderamata untuk ahli yang sakit dan bersalin.
 • Merancang aktiviti ke rumah kebajikan seperti rumah anak yatim, rumah orang tua dan lain-lain.
 • Menguruskan aktiviti pelancongan dalam dan luar negara.
 • Menyediakan draf bahan hebahan/iklan berkaitan aktiviti yang hendak dilaksanakan dan di serahkan kepada¬† Biro Penerbitan.
 • Melaporkan semua kegiatan aktiviti kepada Setiausaha dan semasa mesyuarat.
 • Menulis semua kegiatan aktiviti yang dijalankan ke dalam buletin Sesama Kita.
 • Membantu jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP menjalankan kerja-kerja ad-hoc