Biro Sukan dan Rekreasi

samsiah
Pengerusi

Puan Samsiah binti Ismail


Tugas dan Tanggungjawab

 • Pengerusi bertanggungjawab dalam pelantikan ahli biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat biro dan catatan minit mesyuarat hendaklah diserahkan kepada Setiausaha.
 • Pengerusi bertanggungjawab menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP.
 • Pengerusi bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh Biro.
 • Bertanggungjawab mengadakan sukan dalam dan luar supaya dapat mempertingkatkan keahlian ahli PUSPANITA DBP.
 • Mengendalikan kelab sukan.
 • Penyelaraskan penglibatan PUSPANITA DBP sukan anjuran PUSPANITA Cawangan Kementerian Pelajaran Malaysia.
 • Melaporkan semua kegiatan aktiviti kepada Setiausaha dan semasa mesyuarat.
 • Menulis semua kegiatan aktiviti yang dijalankan ke dalam buletin Sesama Kita.
 • Menyediakan draf bahan hebahan/iklan berkaitan aktiviti yang hendak dilaksanakan dan menyerahkannya kepada¬† Biro Penerbitan.
 • Membantu Jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP melaksanakan kerja-kerja ad-hoc