Biro Pendidikan

faezah2015
Pengerusi

Puan Faezah binti Muhayat

 

Tugas dan Tanggungjawab

 • Pengerusi bertanggungjawab dalam pelantikan ahli biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab mempengerusikan semua mesyuarat biro.
 • Pengerusi bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat biro dan catatan minit mesyuarat hendaklah diserahkan kepada Setiausaha.
 • Pengerusi bertanggungjawab menghadiri Mesyuarat Jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP.
 • Pengerusi bertanggungjawab merancang dan melaksanakan aktiviti yang dirancang oleh Biro.
 • Mendapatkan senarai nama anak ahli Puspanita yang cemerlang dalam peperiksaan PMR dan SPM dan menyerahkannya kepada Setiausaha.
 • Mendapatkan nama anak ahli yang ingin memohon skim tabung latihan.
 • Menyediakan draf bahan hebahan/iklan berkaitan aktiviti yang hendak dilaksanakan dan di serahkan kepada¬† Biro Penerbitan.
 • Melaporkan semua kegiatan aktiviti kepada Setiausaha dan semasa mesyuarat.
 • Menulis semua kegiatan aktiviti yang dijalankan ke dalam buletin Sesama Kita
 • Membantu jawatankuasa Induk PUSPANITA DBP menjalankan kerja-kerja ad-hoc.